מחלקת קיפול:

מספר מכונות קיפול בגודל חצי גיליון ועד לגיליון.

בצוע מגוון קיפולים: חלון , אקורדיון ,שבלול ועוד

 

מחלקת כריכה חמה :

מכונת דבק חם מתקדמת עד 18 תחנות איסוף.

אפשרות לכרוך חוברות החל מ 2 מ"מ ועד 50 מ"מ

מחלקת סיכות:

מספר מכונות לכריכת סיכות מתקדמות .

כריכת סיכות עד לשמונה תחנות בריצה.

אפשרות לכריכת סיכות אומגה.

אפשרות לקיפול אינסרט לחצי.